20 de març de 2014

Es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius

RESOLUCIÓ ENS/591/2014, de 13 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2014,d'Era Val d'Aran.