22 de maig de 2017

Calendari i condicions de preinscripció als ensenyaments del Pla pilot d'IFE per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

RESOLUCIÓ ENS/1076/2017, de 16 de maig, per la qual es determinen
el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2017-2018, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada. 
DOGC núm. 7374 (22/05/2017)