17 de març de 2017

Resolucions que fan pública l'adscripció de centres educatius pels procediment d'admissió d'alumnes

Resolucions vàries de 28 de febrer, per les quals es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, de diversos Serveis Territorials, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes. DOGC núm. 7331 de 17 de març de 2017