3 de juny de 2015

Diverses resolucions de 12 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

Diverses resolucions de 12 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats. DOGC Núm. 6884 de 3 de juny de 2015