16 de desembre de 2014

RESOLUCIÓ per la qual es fa pública la concessió dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual.

RESOLUCIÓ ENS/2799/2014, de 25 de novembre, per la qual es fa pública la concessió

dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual

desenvolupada en el camp de la formació professional corresponents a l'any 2014. DOGC 6771 Data 16/12/2014