2 de setembre de 2014

RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a l'encàrrec de gestió entre el Departament d'Ensenyament i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).

RESOLUCIÓ ENS/1989/2014, de 25 d'agost, per la qual es dóna publicitat a l'encàrrec de gestió entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), per a la fabricació i subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament. DOGC Número 6698 Data 02/09/2014.