25 de juliol de 2014

El Bruc. Anunci sobre aprovació definitiva de les bases i convocatòria de beques de suport de menjador de l'escola bressol.


ANUNCI sobre aprovació definitiva de les bases i convocatòria de beques de suport de menjador de l'escola bressol de l'Ajuntament del Bruc. DOGC Núm 6672 de 25 de juliol de 2014