6 de juny de 2014

Resolucions vàries de la Universitat Oberta de Catalunya per les que es publiquen diversos plans d'estudi

Resolucions vàries de la Universitat Oberta de Catalunya per les que es publiquen diveros plans d'estudi BOE Núm. 137 de 6 de juny de 2014: