30 d’abril de 2014

RESOLUCIÓ del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2014-2015.

RESOLUCIÓ ENS/901/2014, de 22 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2014-2015. DOGC Número 6613 Data 30/04/2014.