25 de març de 2014

Resolucions de la Universitat Autònoma de Barcelona per les quals s'aproven els plans d'estudis de diversos Màsters i graus

Resolucions de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per les quals s'aproven els plans d'estudis de diversos Màsters i graus. BOE Núm. 73 de 25 de març de 2014 Pla d'estudis del Grau en Disseny

Pla d'estudis del Màster en Còmput d'Altes Prestacions, Teoria de la Informació i Seguretat / High Performance Computing, Information Theory and Security
Pla d'estudis del Màster en Farmacologia
Pla d'estudis del Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Pla d'estudis del Màster en Gestió de la Informació i el Coneixement en l'Àmbit de la Salut
Pla d'estudis del Màster en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics.
Pla d'estudis del Màster en Investigació Clínica Aplicada en Cièncias de la Salut
Pla d'estudis del Màster en Investigació en Comunicació i Periodisme
Pla d'estudis del Màster en  Llengua i Civilització de l'Antic Egipte
Pla d'estudis del Màster en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals
Pla d'estudis del Màster en Màrqueting
Pla d'estudis del Màster en Modelització per a la Ciència i l'Engenieria / Modelling for Science and Engineering
Pla d'estudis del Màster en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
Pla d'estudis del Màster en Nanotecnologia i Ciència de Materials / Nanotechnology and Materials Science
Pla d'estudis del Màster en Neurorrehabilitació
Pla d'estudis del Màster en Prehistòria, Antigüuetat i Edat Mitja

Pla d'estudis del Màster en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva