25 de febrer de 2014

RESOLUCIÓ s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2014.

RESOLUCIÓ CLT/372/2014, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del

Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts pel qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2014. DOGC núm. 6569 (25/02/2014)