14 de novembre de 2013

Resolucions que afecten a centres

Departament d'Ensenyament

RESOLUCIÓ ENS/2339/2013, de 28 d'octubre, per la qual s'autoritza l'obertura del centre educatiu privat Lo Pont, de Deltebre.
RESOLUCIÓ ENS/2358/2013, de 24 d'octubre, per la qual s'aprova la disminució del nombre d'unitats concertades de diversos centres privats concertats en els ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle.
RESOLUCIÓ ENS/2359/2013, de 6 de novembre, per la qual es dóna publicitat al conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès de delegació de competències relacionades amb els consells escolars de les llars d'infants.
RESOLUCIÓ ENS/2360/2013, de 28 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a la modificació del concert del centre privat Ilerna, de Lleida.
RESOLUCIÓ ENS/2361/2013, de 31 d'octubre, per la qual s'implanten determinats programes de qualificació professional inicial en diversos centres a partir del curs acadèmic 2013-2014.
RESOLUCIÓ ENS/2362/2013, de 31 d'octubre, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2013-2014, en el Projecte de qualitat i millora contínua, i s'informa de l'estat de desenvolupament del Projecte en els centres que hi participen.
RESOLUCIÓ ENS/2363/2013, de 28 d'octubre, per la qual es dóna publicitat de l'inici d'activitat d'un centre que imparteix exclusivament ensenyaments no reglats de dansa.
RESOLUCIÓ ENS/2364/2013, de 28 d'octubre, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Escola Pia d'Igualada, d'Igualada.