1 d’octubre de 2013

Resolució de convocatòria per al reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials respecte del cicle formatiu de grau mitjà de prevenció, extinció d'incendis i salvaments.

RESOLUCIÓ ENS/1973/2013, de 19 de setembre, de convocatòria per al reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials respecte del cicle formatiu de grau mitjà de prevenció, extinció d'incendis i salvaments. DOGC núm. 6470 de 01/10/2013.