12 de setembre de 2013

EDICTE sobre aprovació inicial del Reglament del Consell escolar municipal de Flix.

EDICTE sobre aprovació inicial del Reglament del Consell escolar municipal de Flix. DOGC Num. 6458 de 12/09/2013