26 d’agost de 2013

Notificació de termini. Protecció de la infància i l’adolescència

EDICTE de 21 d’agost de 2013, de notificació del termini per a diversos tràmits d’audiència relatius a expedients de protecció de la infància i l’adolescència de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. DOGC 26 d'agost de 2013