11 de juliol de 2013

S'autoritza la pròrroga del mandat de la direcció de determinats serveis educatius

ORDRE ENS/155/2013, de 2 de juliol, per la qual s'autoritza la pròrroga del mandat de la direcció de determinats serveis educatius del Departament d'Ensenyament per al curs 2013-2014.