30 d’octubre de 2014

Convocatòria de concurs de trasllats 2014/2015


La Federació d'Educació de CCOO durà a terme una seguit de xerrades a diferents localitats:

Ja s'ha publicat la convocatòria!El Termini de presentació instàncies de participació serà:
  • Del 6 de novembre de 2014 al 24 de novembre 2014, ambdós inclosos

Departament d'Ensenyament

RESOLUCIÓ ENS/2251/2014, de 10 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.


RESOLUCIÓ ENS/2252/2014, de 10 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.