13 de desembre de 2013

Decret pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'elaboració de productes alimentaris.

DECRET 265/2013, de 10 de desembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'elaboració de productes alimentaris.